חרוזים – כלי פרהיסטורי / עמאר דעבוס, עלאמה עמאשה. מכללת תל חי.