אתנוגרפיה – ביקור בתערוכה

באגף האתנוגרפי מוצג אוסף מרתק של כלים, מלבושים ותוצרים שיוצרו בטכניקות מסורתיות ושימשו חברות ושבטים בני זמננו מכל רחבי העולם. באגף מוצגים כלי ציד, מלכודות, אביזרי בית, בגדים, וחפצי פולחן המדגימים ומשמרים את אורחות החיים והטכנולוגיות המסורתיות של קבוצות אלו. המוצגים משמרים אורחות חיים ההולכים ונעלמים מעולמנו המודרני והם מאפשרים לחקור ולהשוות את אורחות חייהם של חברות מסורתיות ולהבין בעזרתן את הטכנולוגיה והתרבות של אבותינו הקדומים.