שעות פתיחת מוזיאון בשבועות בימים א-ב 10.00-15.30 | המוזיאון לפרהיסטוריה