יום א' 12.5.19- סדנת ליקוט ובישול בטבע לילדים | המוזיאון לפרהיסטוריה