24/2/19 יום ראשון: סדנת ילדים לגילוף כלי עץ בטכניקות קדומות מבית "בני אדמה" | המוזיאון לפרהיסטוריה