22/2/19 יום שישי: סדנא להדלקת אש בטכניקות קדומות מבית "בני אדמה" למבוגרים ונוער | המוזיאון לפרהיסטוריה