1/2/19 יום שישי פעילות ט"ו בשבט משמעותית במוזיאון וביער מאכל קורן | המוזיאון לפרהיסטוריה