יום שלישי 15.1.18 סדנת גילוף כלי עץ בעזרת אש | המוזיאון לפרהיסטוריה