שעות פתיחת המוזיאון בחנוכה 10:00-15:00 סיור מודרך יוצא בכל שעה עגולה. | המוזיאון לפרהיסטוריה