1.12.18 יום שבת-אירוע חנוכת התצוגה לכבוד מיסד המוזיאון אמנון אסף | המוזיאון לפרהיסטוריה