5.12.18 הצגה במוזיאון לחנוכה ב16.30 בגדי המלך החדשים | המוזיאון לפרהיסטוריה