קייטנה חד שבועית לסוף אוגוסט | המוזיאון לפרהיסטוריה