ביום שישי 25/5 המוזיאון יהיה סגור לסיורים עקב הפסקת חשמל. | המוזיאון לפרהיסטוריה