שעות פתיחת מוזיאון בחג השבועות | המוזיאון לפרהיסטוריה