"שירת העשבים של ילדי היער" – הרצאה מרתקת מאת ד"ר דני נווה | המוזיאון לפרהיסטוריה