יום שלישי 13/3/18 סדנא לקליעה במחטי אורן | המוזיאון לפרהיסטוריה