נפטר מייסד המוזיאון אמנון אסף ז"ל 30/09/1928-26/01/2018 | המוזיאון לפרהיסטוריה