שעות פעילות המוזיאון בחנוכה | המוזיאון לפרהיסטוריה