סוכות במוזיאון- סדנת יצירה בעלי בננה ושעות פתיחה מורחבות. | המוזיאון לפרהיסטוריה