שנה טובה! עדכון שעות פתיחת מוזיאון בחגי תשרי | המוזיאון לפרהיסטוריה