אוגוסט במוזיאון: שעות פתיחה מיוחדות וסדנאות מחזור בכל יום | המוזיאון לפרהיסטוריה