יום שישי 17.3 סדנאות איכות לסיתות והדלקת אש בטכנולוגיות קדומות | המוזיאון לפרהיסטוריה